1952. Stalna izložba seljaka slikara

1952. Stalna izložba seljaka slikara