HMNU

Misija je Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti da prikuplja, istražuje, interpretira, valorizira, prezentira i promovira sve oblike umjetnički relevantnog samoukog stvaralaštva: naive, autsajderske umjetnosti i art bruta. Vizija je Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti da su naiva i drugi oblici umjetnički relevantnog