Image Alt
DJELATNICI

 

Nataša Jovičić, prof.
ravnateljica HMNU-a
natasa.jovicic@hmnu.hr

 

Željka Kuhar, dipl. iur.
viša stručna savjetnica pravne struke
info@hmnu.hr

 

dr. sc. Svjetlana Sumpor
muzejska savjetnica, voditeljica zbirke HMNU-a
svjetlana.sumpor@hmnu.hr

Mateja Fabijanić
kustosica dokumentaristica
mateja.fabijanic@hmnu.hr

Slaven Bugar
muzejski tehničar
slaven.bugar@hmnu.hr

 

Ankica Cmrk
prodavačica informatorica
museum.shop@hmnu.hr

Veronika Špoljar
čuvarica izložbenog prostora

Emina Stamać
spremačica