70 GODINA          UVOD          LENTA          DOKUMENTACIJA          FOTOGALERIJA


uvod

U povodu 70. obljetnice postojanja Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, povijest ovog najstarijeg muzeja naivne umjetnosti u svijetu odlučili smo prikazati prisjećanjem na prvih deset godina njezina rada. Pregledna lenta vremena koja obuhvaća period od 1952. do 1962. godine daje strukturni, sažeti prikaz najvažnijih aktivnosti muzeja (izložbene djelatnosti, statusnih i upravnih promjena, angažmana stručnih suradnika i dr.). Klikom na označene plave elemente otvara se dodatni detaljniji sadržaj koji je pak moguće u cijelosti pogledati u kategoriji „Dokumentacija 1952. – 1962.“ Dokumentacijsku građu čini arhivski materijal o osnivanju ustanova, članci iz hemeroteke Muzeja, katalozi izložbi, izvori iz Arhive djelatnosti Muzeja i muzejske knjižnice, za ovu prigodu digitalizirani i priređeni za objavu.

Zasebnu cjelinu čini mala galerija izbora prvih akvizicija muzeja, ponajviše donacija, s obzirom na to da je tadašnja Seljačka umjetnička galerija imala simboličke prihode nedostatne za otkup djela. Unatoč tome, prema predstavljenom izboru umjetnina vidimo da je Muzej u samim svojim počecima prikupio remek-djela hrvatske naive koja i danas čuva u svom fundusu.

Ovaj informacijsko-dokumentacijski mrežni sadržaj osmišljen je kao višegodišnji, procesualni projekt. Zahvaljujući mogućnostima interneta, sadržaj je moguće stalno nadopunjavati i činiti ga javno dostupnim. Digitalizacijom gradiva time ga ujedno i čuvamo, ali i ovakvim projektima ispunjavamo i njezinu svrhu – omogućavamo njezinu pristupačnost i edukativno-informativni potencijal. 

Pred Hrvatskim muzejom naivne umjetnosti trenutno je novi veliki korak: obnova dodijeljenog prostora i preseljenje u budući novi muzej. S tim u vezi, prisjećanje na mnogobrojne sustavne napore i incijative za brigu oko vidljivosti i promicanje naivne umjetnosti od samih postojanja muzeja te trajni problem njegova smještaja svakako dodatno naglašava važnost buduće obnove i preseljenja u nove prostore u kojima će remek-djela hrvatske, ali i strane naivne i autsajderske umjetnosti iz fundusa imati priliku biti izloženi u većem obimu nego do sad. 

Do tada, paralelno s obnovom i uređenjem novoga prostora, u fazama, po dekadama, dopunjavat ćemo mrežno gradivo muzejskim aktivnostima do preseljenja u nove prostore.

Sadašnja lokacija muzeja, Ul. sv. Ćirila i Metoda 3, 2019.
Sadašnja lokacija muzeja, Ul. sv. Ćirila i Metoda 3, 2019.
Zgrada budućeg muzeja, Demetrova 18, 2020.
Zgrada budućeg muzeja, Demetrova 18, 2020.