Image Alt
ZAŠTITA PODATAKA
  • Službenica za zaštitu podataka: Željka Kuhar, dipl. iur., viša stručna savjetnica pravne struke
  • e-mail: info@hmnu.hr