Image Alt
UPRAVNO VIJEĆE

 • Članovi Upravnog vijeća HMNU-a za razdoblje 2021. – 2025.:
  • Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, predsjednica Upravnog vijeća HMNU-a
  • dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda, zamjenica predsjednice
  • dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej
  • Mateja Fabijanić, kustosica dokumentaristica, predstavnica stručnog vijeća HMNU-a
  • Slaven Bugar, muzejski tehničar, predstavnik zaposlenika HMNU-a
zapisnici sjednica upravnog vijeća hmnu-A