Image Alt
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Hrvatski muzej naivne umjetnosti nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti na poveznici https://hmnu.hr/


Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://hmnu.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. Na mrežnu je stranicu ugrađena aplikacija (Accessibility menu) kojom je omogućen olakšan pristup sadržajima stranice.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
  • dio objavljenih dokumenata u PDF formatu nije strojno čitljiv zbog ulaznog formata dokumenta prije konverzije u PDF
  • nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom
  • pojedini vizuali nemaju pridružen opis, odnosno dio vizuala sadrži tekstualni sadržaj, te je dijelu sadržaja potrebno ispuniti “alt” atribut. 

Hrvatski muzej naivne umjetnosti muzej radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 4. srpnja 2022. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@hmnu.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.