JAVNA NABAVA

Izjava o postojanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) dalje u tekstu: Zakon), HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI, Sv. Ćirila i Metoda 3, Zagreb, kao javni naručitelj objavljuje da postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice, ili podugovaratelja) kako slijedi:

• SONEX ING d.o.o. za proizvodnju i usluge, Debanićev breg 25, Zagreb, OIB 60673194501

• SONEX TENDE d.o.o., Debanićev breg 23, Zagreb, OIB 54479297784  

• SONEX CONSULTING d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Debanićev breg 23, Zagreb, OIB 51012162855

DOKUMENTI

Pravilnik o jednostavnoj nabavi, 2023.

Projektno-tehnička dokumentacija za predmet javne nabave EU-03/2022

Projektno-tehnička dokumentacija za predmet javne nabave EU-03/2024

 

 

PLANOVI NABAVA ROBA I USLUGA

Plan javne nabave za 2023. godinu

Planove nabave roba i usluga i Registar ugovora Hrvatski muzej naivne umjetnosti objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
(https://eojn.nn.hr/Oglasnik/). Postupak za pretraživanje je sljedeći: u desnom izborniku kliknete na „Planovi nabave“ i u rubrici
Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete željenu godinu, u polje Tražilice u
rubrici Naručitelj upišete: „Hrvatski muzej naivne umjetnosti“ te kliknete na „Kreiraj izvještaj“
kako biste dobili traženi Plan nabave.

arhiva

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne javne nabave, HMNU, 2022.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne javne nabave, HMNU, 2019.