d

Right Sidebar

call for action - Support to the ukrainian heritage and cultural professionals The Culture of One is the Culture of All U vremenima kada se baštinske ustanove jedne zemlje zatvaraju, dužnost je svih nas podsjetiti se važnosti kulturne baštine pojedinih naroda kao nasljedstva čitavoga čovječanstva. Pozivamo sve muzeje, galerije, kulturne institucije da daju podršku ukrajinskoj kulturi. Pronađite u svojim čuvaonicama, knjižnicama, arhivima, zbirkama umjetničko djelo, arhivsku jedinicu, književni ili dokumentarni primjerak, sjećanje, iskustvo, nematerijalnu baštinu vezanu uz ukrajinsku kulturu i umjetnost i objavite na svojim Facebook stranicama. Podijelite drugima i pozovite ih na sudjelovanje. Iskažimo time jedinstvo i podsjetimo: Kultura jedne zemlje baština je cijeloga

U dane kada se zatvaraju ukrajinski muzeji, Hrvatski muzej naivne umjetnosti otvara virtualnu izložbu odabranih radova ukrajinske samouke umjetnice Marije Prijmačenko (Bolotnja, kraj Kijeva, 1908. – Bolotnja 1997.). Marija Prijmačenko, Arhiv HMNU Izložba radova Marije Prijmačenko realizirana je u Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti od 1. do 17. lipnja 2007. godine uz visoko pokroviteljstvo Veleposlanstva Republike Ukrajine u Republici Hrvatskoj. Na inicijativu tadašnjeg veleposlanika, NJ. E. Markijana Lubkivskija i tadašnjeg ravnatelja HMNU-a, gospodina Vladimira Crnkovića, izložena su 24 djela iz Ukrajinske fundacije „Marija Prijmačenko“ i Zbirke Olega Pinčuka i Lilije Dobžanske.   Predstavljeni opus Marije Prijmačenko obuhvatio je ciklus slika imaginarnih bića –

Na temelju članka 23. Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), te prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 14. siječnja 2022. godine (KLASA: 112-01/22-01/0070, URBROJ: 532-02-01/1-22-02), Hrvatski muzej naivne umjetnosti objavljuje   JAVNI NATJEČAJza popunu upražnjenog radnog mjesta TAJNIK/TAJNICA, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: · završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti